PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE
"PRZEM-BUD" Sp. z o.o.
43-190 Mikołów ul. Jaskrów 29A, woj. śląskie
Rok utworzenia 1988r.O FIRMIE
KONTRAKTY
MAPAUprawnienia do:
 • obrotu handlowego KRS Nr 0000192748
 • projektowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej
 • wykonywanie robót budowlano-inżynieryjnych
 • zarządzanie nieruchomościami
 • kosztorysowanie robót
 • modelowanie oraz dostawy odlewów staliwnych i żeliwnych

Forma organizacyjna:
 • spółka z o.o.
 • wielozakładowe przedsiębiorstwo
 • współdziałanie holdingowe i konsorcyjne
 • własna obsługa księgowa
 • własna obsługa prawna
 • NIP 635-000-08-60
 • REGON 003472225

Przynależność do:
 • Izby Przemysłowo-Handlowej
 • Polskiej Izby Ekologii

Reprezentacja firmy:
 • Prezes Zarządu: inż. Jan Szmydki
 • Wiceprezes Zarządu: inż. Bonifacy Mentel
 • Wiceprezes Zarządu: mgr Anna Wlazło
 • Członek Zarządu: Janina Kaźmierczak
 • Członek Zarządu: Ewa Zajączkowska

Konto bankowe:
       ING Bank Śląski O/Mikołów
       89-1050-1634-1000-0007-0177-0182


Kontakt:


Sekr. tel/fax 32 226-06-01
tel. centr. 32 226-03-85 i 386
tel. 32 226-05-60
tel. 32 226-28-26
www.przembud.info.pl/
email: przembud@go2.pl
DO GÓRY